Stäng

+46 (0)10 - 161 56 00

Inom EU finns det skyddade namn, eller beteckningar, för vissa speciella livsmedel. Det finns över 1000 beteckningar registrerade i EU:s databas varav ca 300 är ost.

#tema

Skyddad ursprungsbeteckning (SUB)

sub-logo Strängast är kraven på skyddade ursprungsbeteckningar där råvaruproduktion, bearbetning och beredning av produkten måste ske inom ett avgränsat område. Skyddad ursprungsbeteckning (SUB) är ett namn som får registreras för en produkt som...

  • kommer från en viss ort eller region eller, i undantagsfall ett land,
  • har en kvalitet eller egenskaper som helt eller till största del beror på en viss geografisk omgivning, med de naturliga och mänskliga faktorer som förknippas med den och
  • i alla led produceras i det avgränsade geografiska området.
#tema

Skyddad geografisk beteckning (SGB)

sgb-logo För skyddade geografiska beteckningar räcker att antingen produktion, bearbetning eller beredning sker inom det geografiska området. Råvarorna kan komma från annan plats. Skyddad geografisk beteckning (SGB) är ett namn som får registreras för en produkt som...

  • kommer från en viss ort eller region eller ett visst land,
  • har särskild kvalitet, rykte eller andra egenskaper som till största del beror på det geografiska ursprunget och
  • som i minst ett led produceras i det avgränsade geografiska området.
#tema

Garanterad Traditionell Specialitet

gts-logo Garanterad traditionell specialitet, GTS, är skyddade recept på traditionella produkter där namnen använts i minst trettio år. GTS får användas av var och en som följer receptet, oavsett i vilket land tillverkningen sker. Namnet får registreras om det beskriver en specifik produkt eller ett livsmedel som har en viss sammansättning, produktion eller bearbetning
som överensstämmer med traditionell praxis för denna produkt eller är gjord av traditionella råvaror och ingredienser.

Fråga oss!