VÅRA VARUMÄRKEN

Klicka på något av varumärkena för mer info

Dotterbolag

Under 2006 och 2007 genomförde Wernersson Ost en rad strategiska förvärv. Med dem har vi utvidgat produktsortimentet men också breddat vår marknad. Samtidigt har stor vikt lagts på att kärnvärdena Tradition, Utvalt, Smakrikt och Effektivitet tydligt genomsyrat organisationen hos våra nya samarbetspartners.

Wernersson Ost Danmark

Wernersson Ost Danmark ligger i närheten av Roskilde. Företaget säljer främst till slutkunder i Danmark och har helt egen logistik. Verksamheten består i att köpa in, förädla och marknadsföra ett 1200 produkter brett och internationellt utbud. Bolaget hette från början Tølløse Ost och startade verksamheten redan 1942.

Wernersson Ost Färskvarugruppen AB

Färskvarugruppen AB i Jönköping förpackar och distribuerar ost till hela Sverige. De är ett av få företag som idag kan erbjuda ett handpackat utbud för den manuella ostdisken. Företaget har också ett unikt egenutvecklat system för logistik och rangering. Färskvarugruppen grundades 1987.